ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤชญา จงใจรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,20:05  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา แก้วสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,20:04  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสองภาษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักดิ์ นาวารัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2562,01:42  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..