ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประเภทการผลิตสื่อสิ่งประดิษฐ์
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,20:02  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..