ผลงานนักเรียน
การแข่งขันทักษะกีฬาออนไลน์ กรมพลศึกษา
นักกีฬาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะกีฬายืดหยุ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 รางวัลชมเชย ทักษะกีฬาเปตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ทีมชาย รางวัลชมเชย ทักษะกีฬาเปตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ทีมหญิง รับโล่รางวัล จากอธิบดีกรมพลศึกษา ในการแข่งขันทักษะกีฬาออนไลน์ กรมพลศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,09:08   อ่าน 21 ครั้ง