ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รัยรางวัล นักกอล์ฟดาวรุ่ง ประจำปี 2563 จากสนามกอล์ฟ ราชนาวี บางนา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอัคนี​ รมยา​นนท์​
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,13:50   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2563,23:34   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกีฬาออนไลน์ กรมพลศึกษา
ชื่อนักเรียน : นักกีฬาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,09:08   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัล "ลูกดีเด่น ด้านความสามารถดีเด่น"
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชลพล ศรีชาเยช
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,09:05   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุบผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:59   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดแดนซ์ ATOD 2020
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:45   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา Siam -Edu English Storytelling Contest
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,03:46   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,03:44   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 5 ของอยุธยา อลิอันซ์ ร่วมกับสำนักการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชมจันทร์ งามฉ่องสกุล
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:29   อ่าน 199 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ช้างน้อย เกมส์ ครั้งที่ 32
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มกรุงเทพใต้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:57   อ่าน 288 ครั้ง