ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 5 ของอยุธยา อลิอันซ์ ร่วมกับสำนักการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชมจันทร์ งามฉ่องสกุล
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:29   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ช้างน้อย เกมส์ ครั้งที่ 32
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มกรุงเทพใต้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:57   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้าร่วมการแข่งขันในงานสนุกคิด kids go inter ณ ศูนย์การค้า Tree on 3
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:55   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชักเย่อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:50   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดแจกันดอกไม้สด
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:49   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นหางเครื่องประกอบเพลงลูกทุ่ง อายุ8-12 ปี
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ประกวดเต้นหางเครื่อง
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:48   อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มกรุงเทพใต้ การแข่งขันหมากฮอส ประเภท10 ปีหญิง กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคร ครั้งที่ 32
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชัชณีกาน พึ่งพา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:45   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,19:57   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ส่งเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประเภททีมหญิงล้วน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,23:06   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน ส.ร.ธ. นิทรรศนวัตกรรม ก้าวทันโลก ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,00:37   อ่าน 101 ครั้ง