ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน ส.ร.ธ. นิทรรศนวัตกรรม ก้าวทันโลก ๔.๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,00:37   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปิดบ้านในงานธาตุทองนิทรรศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง”
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,00:36   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขัน เปิดบ้านในงาน W.T. Open House ๒0๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “วชิรธรรมแลนด์ แดน ๔.๐”
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,00:35   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,00:33   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันโครงการ สร้างสำนึกพลเมือง ปีที่ ๙ Project Citizen 2018
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,23:53   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,23:52   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,23:51   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,20:51   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร่วมสอบการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๑
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,20:38   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดหนูน้อยนพมาศ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,20:30   อ่าน 12 ครั้ง