ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สรุบผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 263
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:59   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดแดนซ์ ATOD 2020
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:45   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา Siam -Edu English Storytelling Contest
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,03:46   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,03:44   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 5 ของอยุธยา อลิอันซ์ ร่วมกับสำนักการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชมจันทร์ งามฉ่องสกุล
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:29   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ช้างน้อย เกมส์ ครั้งที่ 32
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มกรุงเทพใต้
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:57   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้าร่วมการแข่งขันในงานสนุกคิด kids go inter ณ ศูนย์การค้า Tree on 3
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:55   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชักเย่อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:50   อ่าน 68 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดแจกันดอกไม้สด
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:49   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นหางเครื่องประกอบเพลงลูกทุ่ง อายุ8-12 ปี
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ประกวดเต้นหางเครื่อง
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:48   อ่าน 75 ครั้ง