พนักงานสถานที่

นางราตรี บุญวัน

นางสาวสมาภรณ์ เชื้องมีแรง

นายบันเทิง พุฒลา

นายสายันต์ สุชน