พนักงานสถานที่

นางราตรี บุญวัน
พนักงานสถานที่

นายบันเทิง พุฒลา
พนักงานสถานที่

นายสายันต์ สุชน
พนักงานสถานที่