ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 218) 06 ก.พ. 64
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (อ่าน 195) 01 ก.พ. 64
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) รอบใหม่ (อ่าน 169) 28 ม.ค. 64
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ขยายเวลาปิดสถานศึกษา ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (อ่าน 213) 04 ม.ค. 64
ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 17 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (อ่าน 220) 01 ม.ค. 64
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ประกาศปิดสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖ (อ่าน 216) 23 ธ.ค. 63
โรงเรียนได้จัดทำ (อ่าน 547) 17 มิ.ย. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับหนังสือแบบเรียน โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 643) 04 มิ.ย. 63
ประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อการแจกนมสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 552) 15 พ.ค. 63
สอบถามข้อมูลความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 382) 11 เม.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) (อ่าน 1019) 24 มี.ค. 63
ขอเลื่อนประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 1-5 (อ่าน 563) 24 มี.ค. 63
เลื่อนการประกาศผลสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 536) 24 มี.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 1621) 04 มี.ค. 63
ประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 574) 03 มี.ค. 63
การเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก (อ่าน 688) 16 ก.ค. 62
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน/สนทนาภาษาอังกฤษ (อ่าน 619) 16 ก.ค. 62
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันสนทนาภาษาจีน (อ่าน 479) 16 ก.ค. 62
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กำหนด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ค. (อ่าน 457) 17 พ.ค. 62
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 484) 23 เม.ย. 62
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กำหนดประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 (อ่าน 517) 27 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 855) 18 มี.ค. 62