ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กำหนดประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 (อ่าน 20) 27 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 39) 18 มี.ค. 62