ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) รอบใหม่
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) รอบใหม่
ตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยแต่ละห้องเรียนให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน ๒๕ คน ด้วยการสลับวันเรียน และจัดตารางเรียนตามวันปกติ ดังคู่มือที่แนบมา
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง
ศึกษาคู่มือ ตารางวันเรียน
เวลามาและเวลาเลิกเรียน โดยละเอียด
หมั่นสังเกตอาการบุตรหลานของท่าน
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และลดกิจกรรมทางสังคม เพื่อความปลอดภัย
***หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ครูประจำชั้น
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,12:40   อ่าน 168 ครั้ง