ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้จัดทำ"คู่มือการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C
โรงเรียนได้จัดทำ"คู่มือการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)" โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานครโดยผู้ปกครองจะได้รับเอกสารนี้ในวันประชุมผู้ปกครอง ควรศึกษาโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 216 ครั้ง