ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อการแจกนมสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ประกาศจากทางโรงเรียน เรื่อการแจกนมสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปิดเนื่องจากเหตุพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ผู้ปกครองมารับนมในวันและเวลาดังตารางที่แนบมา โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (เฉพาะนักเรียนเก่าในปี ๒๕๖๒ ไม่รวมชั้นป.๖ ที่จบไปแล้ว)
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 552 ครั้ง