ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประกาศผลสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการประกาศผลสอบออกไปก่อนและให้โรงเรียนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทุกกิจกรรม โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จึงขอเลื่อนประกาศผลสอบ การรับเอกสารจบการศึกษา และ ปพ.๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 298 ครั้ง