ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดเรียน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่
บรรยากาศการเปิดเรียน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่
โดยจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันมาเรียนห้องเรียนละไม่เกิน ๒๐ คน, สวมหน้ากากอนามัย, เว้นระยะห่างทางสังคม, ล้างมือและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามบริเวณต่างๆ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,12:41   อ่าน 116 ครั้ง