ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่
กิจกรรม Big Cleaning Day ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,15:12   อ่าน 191 ครั้ง