ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด การจับสลากของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด การจับสลากของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,15:00   อ่าน 322 ครั้ง