ภาพกิจกรรม
โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)
โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง นำนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,21:58   อ่าน 38 ครั้ง