ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้เข้าร่วมการประกวดสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้เข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้ส่ง เด็กหญิงปารลิตา นิสุธร เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา กรมอุทกศาสตร์ กรมสรรพวุธทหารเรือ สถานีตำรวจนครบาลบางนา และสำนักงานเขตบางนา
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,23:48   อ่าน 256 ครั้ง