ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย ว่าที่ร้อยตรีเลิศศักดิ์ นาวารัตน์ เป็นตัวแทนผู้บริหารและคณะครู
นำนักเรียนประดิษฐ์กระทงและลอยกระทงร่วมกัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และบูชาพระพุทธบาท ตามคติความเชื่อ
- เพื่อรักษาธรรมเนียมของไทยไม่ให้สูญหาย
- เพื่อรู้คุณค่าของน้ำ และแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดำรงชีวิต
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,12:38   อ่าน 244 ครั้ง