ภาพกิจกรรม
พิธีมุทิตา...บูชาครู การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พิธีมุทิตา...บูชาครู การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คุณครูสมพิศ สังข์พูล
โดยนักเรียนกล่าวบทกลอนและคำบูชาครู
- ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นมอบพวงมาลัย
- ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ครูผู้เกษียณ และครูผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก
- ผู้บริหารมอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความรู้สึกแด่คุณสมาภรณ์ เชื้อมีแรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปีนี้
- คณะครูถ่ายรูปร่วมกัน
- ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมอบพวงมาลัย
ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,15:43   อ่าน 246 ครั้ง