ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์และค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงคำนวณการเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคา ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา ๒ ปี ได้อย่างแม่นยำ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาตร์และค่ายวิทยาศาสตร์"ขึ้นโดยมีกิจกรรมการให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,13:53   อ่าน 138 ครั้ง