ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ ๑ และมอบเข็มเครื่ืองหมายให้กับสมาชิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ ๑ และมอบเข็มเครื่ืองหมายให้กับสมาชิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีท่านผู้อำนวยการสุขสันต์ ทองใบใหญ่เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,12:22   อ่าน 111 ครั้ง