ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และตัวแทนถือพานไหว้ครูแต่ละสายชั้นเข้าร่วมพิธี และให้นักเรียนชั้นอื่นร่วมพิธีบห้องเรียน
กิจกรรมประกอบด้วย
- ท่านผู้อำนวยการสุขสันต์ ทองใบใหญ่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาครู และคำปฏิญานตน
- ตัวแทนนักเรียนแตน่ละสายชั้นนำพานขึ้นไปกราบครูบนเวที โดยในปีนี้โรงเรียนยังคงใช้ต้นไม้มงคลในการไหว้ครู เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคล และกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันไหว้ครู
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวบทกลอนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,14:40   อ่าน 285 ครั้ง