ภาพกิจกรรม
การทดสอบประเมินการอ่านครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การทดสอบประเมินการอ่านครั้งที่ ๑ เดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยคณะผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์ พบปะและให้กำลังใจกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,14:31   อ่าน 233 ครั้ง