ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ครูและนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและจุดที่ได้รับการัมผัสบ่อย เช่น โรงอาหาร สนาม โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,12:35   อ่าน 191 ครั้ง