ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ และกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโรงเรียน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยมีท่านผู้อำนวยการพรภัสส์ แดงบรรยง เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,10:19   อ่าน 203 ครั้ง