ภาพกิจกรรม
มาตรการการดูแลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากและไข้หวัดใหญ่
เจ้าหน้าที่พยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง มาให้ความรู้การดูแลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากและไข้หวัดใหญ่
และตรวจสุขภาพคัดกรองนักเรียน วันจันทร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:48   อ่าน 160 ครั้ง