ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา 
นำโดยผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการนิสาคร พงษ์ระดาวัลย์
รองผู้อำนวยการเลิศศักดิ์ นาวารัตน์
และรองผู้อำนวยการเพ็ญศรี ดอนแดง
ร่วมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
โดยวงกลองยาวและคณะนางรำชมรมนาฏศิลป์
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:23   อ่าน 212 ครั้ง