ภาพกิจกรรม
ครงการห้องเรียนในโลกกว้าง(ทัศนศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง(ทัศนศึกษา)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ ๒ ทุ่งครุ
วันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:10   อ่าน 243 ครั้ง