ภาพกิจกรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีหล่อเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อนำเทียนไปถวายยังวัดต่างๆ
โดยมีท่านผู้อำนวยการพรภัสส์ แดงบรรยงเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ร่วมทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,15:01   อ่าน 133 ครั้ง