ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาดบรรยากาศวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำเดือน สิงหาคม
ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักดิ์ นาวารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
มอบธงให้กับห้องเรียนดีเด่น 
ในกิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาดบรรยากาศวิชาการ
ปีการศึกษา 2562
ประจำเดือน สิงหาคม ได้แก่
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 3/2 3/4 4/2 6/1 
และห้องเรียนพิเศษ ห้องสมุด ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2562,14:40   อ่าน 236 ครั้ง