ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ยุวกาชาดระดับ ๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่เข้ารับการอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมรุ่งแสง
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,14:10   อ่าน 81 ครั้ง