ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๘ ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่"
เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๘
ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่"
โดยแนะนำวิธีการสังเกตอาการ
วิธีการรักษาตัวเบื้องต้น การป้องกัน 
และการดูแลตัวเอง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,18:53   อ่าน 77 ครั้ง