ภาพกิจกรรม
มอบธงให้กับห้องเรียนดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรม"ห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ท่านผู้อำนวยการพรภัสส์ แดงบรรยง
มอบธงให้กับห้องเรียนดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม
ในกิจกรรม"ห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,18:48   อ่าน 88 ครั้ง