ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๖มิถุนายน ๒๕๖๒
ในกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
...................................................................
เด็กชายคฑาเดช เพ็งแจ่ม

หมายเลข ๑ จากพรรคอนาคตผ่องพลอยฯ
ประธานนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชนะด้วยคะแนนเสียง ๔๖๒ คะแนน
ต่อ ๓๔๓ คะแนน
บัตรเสีย ๔๑ ใบ
และไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด ๘๕ ใบ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,18:42   อ่าน 79 ครั้ง