ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผู้บริหาร 
นำโดยท่านผู้อำนวยการพรภัสส์ แดงบรรยง
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
และได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ในกิจกรรมผ่องพลอยฯรักษ์สิ่งแวดล้อม
นำน้ำหมักชีวภาพเทลงคลองบางนา
และเก็บขยะโดยรอบ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,09:24   อ่าน 80 ครั้ง