ภาพกิจกรรม
การให้ความรู้ในกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก วัันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การให้ความรู้ในกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก 
วัันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๘
ณ ห้องประชุมรุ่งแสง 
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,09:14   อ่าน 50 ครั้ง