ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2562
นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯพรภัสส์ แดงบรรยง
รองผู้อำนวยการฯนิสาคร พงษ์ระดาวัลย์
รองผู้อำนวยการฯเลิศศักดิ์ นาวารัตน์
รองผู้อำนวยการฯเพ็ญศรี ดอนแสง
ได้กล่าวถึงนโยบายด้านการจัดการศึกษา
และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน
จากนั้นผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้น
เพื่อรับอุปกรณ์การเรียน ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
รองผู้อำนวยการฯเพ็ญศรี ดอนแสง
ได้กล่าวถึงนโยบายด้านการจัดการศึกษา
และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน
จากนั้นผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้น
เพื่อรับอุปกรณ์การเรียน ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
 

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,23:15   อ่าน 56 ครั้ง