ภาพกิจกรรม
การอบรมดับเพลิง และซ้อมแผนฉุกเฉินหนีไฟ
การอบรมดับเพลิง
และซ้อมแผนฉุกเฉินหนีไฟ
โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,19:10   อ่าน 58 ครั้ง