ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ผู้อำนวยการเขตบางนา ท่านชนะพนธิ์ ศรีรัตน์
รองผู้อำนวยการเขตฯ ท่านผาสุข ลัดพลี และท่านพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายฯ สำนักงานเขตบางนา
ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 
นำโดยท่านผู้อำนวยการพรภัสส์ แดงบรรยง
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดผ่องพลอยวิริยาราม
วัที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,22:08   อ่าน 308 ครั้ง