ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
และชี้แจงการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,23:46   อ่าน 191 ครั้ง