ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
คุณชาติศักดิ์ บุญช่วยธำรงกุล ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,23:45   อ่าน 176 ครั้ง