ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นำโดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่านนิสาคร พงษ์ระดาวัลย์
ท่านรองเลิศศักดิ์ นาวารัตน์
และท่านรองเพ็ญศรี ดอนแสง
เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน
รับอุปกรณ์การเรียนและเบิกค่าชุดนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,23:44   อ่าน 199 ครั้ง